เบอร์โทร วัดจินดิตวิหาร

แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ