เบอร์โทร วัดจันทวงศาราม

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพ