เบอร์โทร วัดจันทรสโมสร

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ