เบอร์โทร วัดจักรวรรดิราชาวาส

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพ