เบอร์โทร วัดจอมสุดาราม

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ