เบอร์โทร วัดคู้บอน

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ