เบอร์โทร วัดคูหาสวรรค์

แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ