เบอร์โทร วัดคลองเตยใน

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพ