เบอร์โทร วัดคลองเตยนอก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพ