เบอร์โทร วัดคลองบ้านใหม่

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพ