เบอร์โทร วัดคฤหบดี

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ