เบอร์โทร วัดกาญจนสิงหาสน์

แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ