เบอร์โทร วัดกันตทาราราม

แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ