เบอร์โทร วัดกลางดาวคนอง

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ