เบอร์โทร วัดกระโจมทอง

แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ