เบอร์โทร วัดกระจับพินิจ

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ