เบอร์โทร วัดกระจัง

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ