เบอร์โทร วัดกก

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพ