เบอร์โทร วัดสุทธาวาส

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ