นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WHEATHTODAY ได้รับการอัพเดท

เมื่อ 31 ธันวาคม 2560

เว็บไซต์ “หรีดทูเดย์” ของเรา ได้มุ่งมั่นในการปกป้องและให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เเละสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

คือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนใดๆ ที่คุณให้มาโดยตรงกับทางบริษัทเรา

1

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลของลูกค้าที่เราเก็บรวบรวม ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ชื่อบริษัท อีเมลแอดเดรส หรือเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า เป็นการจัดเก็บและส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด รวมถึงระบบการขนส่ง เพื่อส่งไปยังจุดหมายอย่างเเม่นยำ และทำให้บรรลุผลซึ่งประโยชน์ในทางด้านธุรกิจของเราโดยวิธีถูกต้องตามกฏหมาย และตามระเบียบการข้อบังคับทางภาครัฐ

2

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัว

ทางร้านเราเก็บรวมข้อมูลในรูปแบบที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรง และเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้เช่นกัน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ตามมากับบุคคลที่เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลไว้

  • ในการสั่งสินค้า ร้านหรีดทูเดย์จะขอชื่อลูกค้า ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่ง สำหรับใบกำกับภาษี เพื่อให้บริษัทเราส่งไปถึงที่อยู่ ตามที่ลูกค้าร้องขอจากร้านของเรา
  • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น อาชีพ อายุ เพศ ที่อยู่ ที่ทำการอ้างอิง เพื่อทำการสอบถาม ให้เราทราบถึงสินค้าชิ้นนั้นมีความบกพร่อง ควรปรับปรุงอะไร อย่างไรบ้าง เพื่อให้เรามีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้

หากคุณลูกค้ามีข้อสงสัย หรือกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรด ติดต่อเรา โดยคุณสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ด้วยหมายเลข 08-9999-3451 หรือทาง Line: @wreathtoday ในวันและเวลาที่ทำการ