ที่อยู่ วัดไผ่เงินโชตนาราม

วัดไผ่เงินโชตนาราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

จังหวัดกรุงเทพ 10120