ที่อยู่ วัดไทร

วัดไทร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

จังหวัดกรุงเทพ