ที่อยู่ วัดไตรรัตนาราม

วัดไตรรัตนาราม แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

จังหวัดกรุงเทพ 10220