ที่อยู่ วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์

จังหวัดกรุงเทพ