ที่อยู่ วัดไชยทิศ

วัดไชยทิศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700