ที่อยู่ วัดใหม่

วัดใหม่ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700