ที่อยู่ วัดใหม่เจริญราษฎร์

วัดใหม่เจริญราษฎร์ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530