ที่อยู่ วัดใหม่อมตรส

วัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ 10200