ที่อยู่ วัดใหม่ห้วยทราย

วัดใหม่ห้วยทราย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200