ที่อยู่ วัดใหม่ยายนุ้ย

วัดใหม่ยายนุ้ย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600