ที่อยู่ วัดใหม่พิเรนทร์

วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

จังหวัดกรุงเทพ 10600