ที่อยู่ วัดใหม่ทองเสน

วัดใหม่ทองเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ 10300