ที่อยู่ วัดใหม่ช่องลม

วัดใหม่ช่องลม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัดกรุงเทพ 10310