ที่อยู่ วัดใหม่กระทุ่มล้ม

วัดใหม่กระทุ่มล้ม แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530