ที่อยู่ วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200