ที่อยู่ วัดโมลีโลกยาราม

วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

จังหวัดกรุงเทพ