ที่อยู่ วัดโพธิ์แมนคุณาราม

วัดโพธิ์แมนคุณาราม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัดกรุงเทพ 10120