ที่อยู่ วัดโพธิ์แก้ว

วัดโพธิ์แก้ว แขวงจอมทอง เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ