ที่อยู่ วัดโพธิ์เรียง

วัดโพธิ์เรียง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700