ที่อยู่ วัดโพธิ์พุฒตาล

วัดโพธิ์พุฒตาล แขวงบางบอน เขตบางบอน

จังหวัดกรุงเทพ 10150