ที่อยู่ วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม

วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ