ที่อยู่ วัดโพธิทอง

วัดโพธิทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ 10150