ที่อยู่ วัดโบสถ์

วัดโบสถ์ แขวงดุสิต เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ 10300