ที่อยู่ วัดโบสถ์อินทรสารเพชร

วัดโบสถ์อินทรสารเพชร แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ 10160