ที่อยู่ วัดโคนอน

วัดโคนอน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ 10160