ที่อยู่ วัดโคกจ้าหล่า

วัดโคกจ้าหล่า แขวงออเงิน เขตสายไหม

จังหวัดกรุงเทพ 10220