ที่อยู่ วัดโกมุทพุทธรังสี

วัดโกมุทพุทธรังสี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

จังหวัดกรุงเทพ 10170