ที่อยู่ วัดแสนเกษม

วัดแสนเกษม แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530