ที่อยู่ วัดแสนฝาง

วัดแสนฝาง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300