ที่อยู่ วัดแม่หยวก

วัดแม่หยวก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300